J數一刀清

向下

J數一刀清

發表  aldpoon 于 周三 五月 18, 2011 9:48 am

「高登 J數一刀清,易切易還」,意即為欠了J數的人,引刀自宮以示已還jer。源自財務公司的口號「咭數一筆清,易借易還」。

由於高登有好多睇波友, 經常係高登討論球賽, 估賽果, 慢慢開始左賭J文化波友估賽果之後就好大口氣講:唔中我切/ ...

結果好多人估唔中, 其他會員就向佢追J數, 於是呢D欠J數既人就發明左[J數一刀清]呢句明言, 了左呢條J數

之後, 又流行一個新做法, 表達自己賭輸左認輸,就係係自己既稱號或個人簽名打上[已切]兩字

aldpoon
Admin

文章數 : 112
注冊日期 : 2011-05-17

http://taylors.365bbs.com.tw

回頂端 向下

回頂端


 
這個論壇的權限:
無法 在這個版面回復文章